Wilco Maat, hoofd technische dienst Accell Nederland:

“Je kiest je partners op basis van kwaliteit, kennis en kunde”

“Bij Accell zijn we kritisch, zeer kritisch. We gaan dan ook niet zomaar met Jan-en-alleman in zee. Partners die met ons willen samenwerken moeten van goeden huize komen. En als er op die manier een relatie ontstaat, dan is die ook veelal van zeer lange duur. Zo ook met Lippe Project. Al jaren onze partner op gebied van projectstoffering.” Aan het woord is Wilco Maat, als hoofd technische dienst verantwoordelijk voor alle interne projecten. Niet alleen bij Accell Nederland in Heerenveen, maar ook bij ‘De Fietser’, het imposante presentatie- en testcenter te Ede, waar alle Accell merken kunnen worden uitgeprobeerd en waar ook Lippe Project een bijdrage aan de projectstoffering mocht leveren. Wilco Maat: “Het team waarmee we op deze manier werken is goed op elkaar ingespeeld. We kennen elk onze verantwoordelijkheden en dragen op kennisgebied datgene bij wat van eenieder verwacht wordt. Op die manier hebben we onderling aan het spreekwoordelijke ‘halve woord’ voldoende en gaan we telkens kwalitatief en efficiënt aan de slag.

Het projectteam wordt al voor de ontwerpfase door Wilco Maat met elkaar in contact gebracht. Door goede ervaringen uit het verleden is de ontwerpstudio Nynke Terpstra uit Grou wederom in een centrale positie gezet. Zij, Nynke persoonlijk, de spin in het web, ontwerpt op basis van een uitgebreid wensenpakket het totaal. Voor deelactiviteiten, zoals de projectstoffering, doet Nynke daarbij een beroep op Lippe Project. Tussen beiden ontstaat telkens een gezond spanningsveld van wat wel en wat beter niet als materiaal kan worden toegepast. Creatie en efficiency vinden elkaar hierbij letterlijk op de vloer. Het resultaat moet hoe dan ook verrassend, verbluffend en ook nog eens volstrekt duurzaam worden. Werknemers moeten zich in de nieuwe omgeving thuis voelen en geïnspireerd aan het werk gaan. Bezoekers moetend de vitaliteit van de onderneming voelen en de bezoekervaring met anderen delen. Wie door de lange gangen van Accell Nederland loopt en ziet hoe de vloeren en de raampartijen de kantoor- en vergaderruimtes verbinden, zal beamen dat deze exercitie geslaagd is. Het team staat klaar voor de volgende uitdaging!