Benice de Vries, mede-eigenaar/directeur OdV Interieurarchitecten:

Benice de vries van Odv interieurarchitecten

“Bij OdV houden we de touwtjes graag zelf in handen!”

SPECIALISTISCHE BRANCHEKENNIS BEVORDERT DE EFFICIENCY VAN PROCESSEN

OdV Interieurarchitecten is niet zomaar een interieurarchitectenbureau. De aanpak verschilt al vanaf de eerste kennismaking. OdV kruipt dan in de huid van de gebruiker en vertaald de input naar een ontwerp dat meer is dan een antwoord op de gestelde vraag. Het ontwerp wordt in een zestal werkfasen tot verdere uitvoering gebracht. OdV is in al die fasen, van de schetsfase tot de nazorg de regisseur van het proces. De opdrachtgever heeft gedurende de hele gang van zaken dus maar met één aanspeelpunt te maken en dat is OdV.

Deze werkwijze slaat aan. Opdrachtgevers uit verschillende bedrijfstakken informeren hun branchegenoten over deze wijze van werken. Dat leidt tot voorkeurposities binnen die branches. De openbare bibliotheken zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook andere sectoren, zoals kantoren, onderwijs en zorg en welzijn zijn op deze wijze sterk vertegenwoordigd. Regie voeren is een van de sterke kanten van OdV. Ervoor zorgen dat een méér dan goed idee ook méér dan goed wordt uitgevoerd is telkens het doel. OdV adviseert aan opdrachtgevers in de uitvoering alleen partners die aan de eigen maatstaven voldoen. Lippe Project is zo’n partner.

“Benice de Vries, mede-eigenaar/directeur OdV Interieurarchitecten:” verder lezen