Dick de Jong interieurarchitekt samenwerking Lippe Project

“Geen opdrachtgever is hetzelfde, geen advies is daarom gelijk”

Iedere opdracht is voor mij opnieuw een uitdaging om de werkelijke wensen en behoeftes van de opdrachtgever te ontleden. En daarbij verder te kijken dan beluisterd is tijdens het briefingsproces. Niet klakkeloos doen wat er gevraagd wordt, maar meerwaarde bieden door ‘durf en lef’ als pittige ingrediënten aan de ontwerpfase toe te voegen. Dat leidt soms tot verbazing, maar meestal tot erkenning, omdat het DNA van de opdrachtgever in het ontwerp altijd een herkenbare positie krijgt. Dat voelt als een maatpak. Het past alleen jou. Het is uniek!

Met zo’n insteek zoek je ook samenwerkingspartijen die op dezelfde wijze durven denken en doen. Die ‘out of the box’ over materialen en toepassingen kunnen praten. Ik prijs me gelukkig met een aantal van dat soort bedrijven samen te mogen werken. Lippe Project reken ik daar zeker bij. Zij leveren aanvullende expertise op gebied van woon- en projectstoffering en zijn in staat om met mijn ontwerpen een creatieve en kwalitatieve omgeving te creëren. Samen vullen we de ‘huisstijl’ van de opdrachtgever in. Iedere keer weer een unieke exercitie.

Meer weten: www.dickdejong.nl

Dick de Jong Interieurarchitekt
Interieurarchitekt Dick de Jong