Benice de Vries, mede-eigenaar/directeur OdV Interieurarchitecten:

“Bij OdV houden we de touwtjes graag zelf in handen!”

SPECIALISTISCHE BRANCHEKENNIS BEVORDERT DE EFFICIENCY VAN PROCESSEN

OdV Interieurarchitecten is niet zomaar een interieurarchitectenbureau. De aanpak verschilt al vanaf de eerste kennismaking. OdV kruipt dan in de huid van de gebruiker en vertaald de input naar een ontwerp dat meer is dan een antwoord op de gestelde vraag. Het ontwerp wordt in een zestal werkfasen tot verdere uitvoering gebracht. OdV is in al die fasen, van de schetsfase tot de nazorg de regisseur van het proces. De opdrachtgever heeft gedurende de hele gang van zaken dus maar met één aanspeelpunt te maken en dat is OdV.

Deze werkwijze slaat aan. Opdrachtgevers uit verschillende bedrijfstakken informeren hun branchegenoten over deze wijze van werken. Dat leidt tot voorkeurposities binnen die branches. De openbare bibliotheken zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook andere sectoren, zoals kantoren, onderwijs en zorg en welzijn zijn op deze wijze sterk vertegenwoordigd. Regie voeren is een van de sterke kanten van OdV. Ervoor zorgen dat een méér dan goed idee ook méér dan goed wordt uitgevoerd is telkens het doel. OdV adviseert aan opdrachtgevers in de uitvoering alleen partners die aan de eigen maatstaven voldoen. Lippe Project is zo’n partner.

EEN OPTIMAAL EINDRESULTAAT BEREIK JE ALLEEN MET VAKKUNDIGE PARTNERS

OdV Interieurarchitecten fungeert in alle trajecten graag als de kapitein op het schip. Wetende dat ook een matroos een rol speelt in het bereiken van de bestemming. Zonder in hiërarchische modellen te denken bestaan de samenwerkingspartners van OdV allemaal uit bedrijven waar mensen met enorm veel vakkennis de dienst uitmaken. Zo heeft Lippe Project ongetwijfeld meer technische materiaalkennis op vloeren- en raamdecoratiegebied en zal vanuit deze discipline een kwalitatieve bijdrage aan het totaal leveren. Door de juiste bedrijven en personen met elkaar te verbinden ontstaat een harmonieus werkmodel. Op die manier houden de partners elkaar scherp en informeren zij elkaar over ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Met elkaar zijn we er dan ook altijd met trends en ontwikkelingen als eerste bij.

Zo is circulair hergebruik van materialen en een goed MVO-beleid al jaren de standaard in onze werkwijze. Door opdrachten binnen bepaalde branches frequent aan te nemen en uit te voeren evalueert het werkproces tot optimale vorm. De eindgebruiker moet dat uiteindelijk positief ervaren. Goed voorbeeld zijn bibliotheken, die vanuit de ‘klassieke boeken uitleenfunctie’ evolueren naar een gezellige lees-, leer-, werk- en ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is; het dynamisch hart van de gemeenschap.